top of page

Vervanging feestdag 2020

In België zijn er tien wettelijke feestdagen per jaar. Op deze dagen mogen werknemers in principe niet werken. Indien één van deze feestdagen samenvalt met een zondag of een andere inactiviteitsdag in uw onderneming, moet deze vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel gewerkt wordt.


Welke feestdagen moet u vervangen?


Wordt er in uw onderneming op zaterdag en zondag niet gewerkt, dan moeten er in 2020 twee feestdagen worden vervangen, namelijk zaterdag 15 augustus 2030 en zondag 1 november 2020.


Hoe moet u de vervangingsdagen vastleggen?


Het vastleggen van deze dagen loopt volgens een vastgelegde procedure. In eerste instantie kan het paritair comité hierover beslissen. Indien er op paritair vlak niets bepaald is, kan de ondernemingsraad hierover beslissen. Heeft u echter geen ondernemingsraad, dan dient u een regeling te treffen met de syndicale afvaardiging. Heeft u ook geen syndicale afvaardiging, dan moet u het met een meerderheid van het personeel eens raken.

Kiest u er echter voor om geen vervangingsdagen vast te leggen, dan wordt de feestdag in principe vervangen door de eerstvolgende gewone activiteitsdag in de onderneming. Maar u kan er ook voor kiezen om de vervangingsdagen door de werknemer op te laten nemen in onderling overleg met u als werkgever.


Wanneer moet u deze vervangingsdagen bekendmaken?


U heeft tot 15 december van dit jaar tijd om de aankondiging door middel van een ondertekend en gedateerd bericht uit te hangen in uw onderneming. Een kopie van dit bericht moet eveneens bij het arbeidsreglement worden gevoegd en naar de Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten worden gestuurd.

Een voorbeeld van deze aankondiging vind u hier.

44 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page