Het belang van een arbeidsreglement

09 januari 2017

Het aanwerven van een eerste werknemer is een mijlpaal voor elke onderneming. Het bevestigt het geloof in je eigen zaak en de overtuiging om in de toekomst verder te groeien. Maar een aanwerving brengt ook rechten en plichten met zich mee zoals het opstellen van een arbeidsreglement.

Niet alleen is een arbeidsreglement wettelijk verplicht, de bepalingen die erin opgenomen worden zijn dit eveneens. Het regelt in feite alle afspraken tussen werkgever en werknemer. Dit betreft in eerste instantie, naast de gegevens van de onderneming, de werkrooster, het aantal verlofdagen, de opzegtermijnen en de criteria en afspraken rond loon en het uitbetalen ervan. Het staat de onderneming vrij nog andere afspraken op te nemen zolang ze binnen het wettelijk kader vallen. Belangrijk is dat elke werknemer uitdrukkelijk te kennen geeft een exemplaar van het arbeidsreglement ontvangen te hebben. 

Deel dit bericht

Business Support op maat van jouw bedrijf

Kies hieronder vrijblijvend het aantal dagen per week dat je ondersteuning wil. Wij zoeken voor jou het gepaste pakket.

0,5 dagen